Energetska obnova header jpg

Uvjeti korištenja web sjedišta energetska-obnova.hr

energetska-obnova.hr je web sjedište koje žiteljima RH pruža informacije o odlukama Vlade o energetskoj obnovi obiteljskih kuća, te načinu kako da se prijave na natječaj. Korištenjem ovog web sjedišta prihvaćate niže navedene uvjete korištenja.

Uvjeti korištenja

Koristeći web sjedište energetska-obnova.hr slažete se da prihvaćate ove uvjete korištenja. Ovi uvjeti mogu se mijenjati i dopunjavati, a korisnik je dužan pratiti izmjene i dopune, te se smatra da je korištenjem ovog web sjedišta upoznat s trenutnim uvjetima koji su na snazi.

Sve informacije na ovom web sjedištu opisane su u najboljoj namjeri i s najvećom mogućom točnošću u odnosu na informacije koje su trenutno dostupne. Ne odgovaramo za eventualne greške u prezentiranim informacijama. Ukoliko primjetite neku grešku, slobodno nas kontaktirajte i ukažite nam na pogrešku. Ukoliko je primjedba opravdana, ispravit ćemo ju u najkraćem mogućem roku.

Imajte u vidu da natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća donosi Vlada RH. Ne možemo utjecati hoće li i kada će Vlada raspisati natječaj, te koji će biti uvjeti natječaja. Ne odgovaramo za materijalnu, ili bilo koju drugu vrstu štete koju prouzroči objavljivanje, ili neobjavljavljivanje natječaja za energetsku obnovu, ili koju prouzroče uvjeti koji će u tom trenutku biti na snazi.

Ukoliko se slažete s navedenim uvjetima, želimo Vam ugodno korištenje našeg web sjedišta, a ukoliko se ne slažete, molimo Vas da ga napustite.