Energetska obnova 2024 header jpg

Energetska obnova 2024. Fasada, stolarija, krov, solarni paneli!

Energetska obnova obiteljskih kuća je program Vlade RH s ciljem povećanja energetske učinovitosti obiteljskih kuća, a smanjenja potrošnje energije i emisije CO2 u atmosferu. Ostvarite 60% poticaja za energetsku obnovu obiteljskih kuća u 2024. godini! I čak 80% za obiteljske kuće oštećene u potresu! Prijavite se na javni poziv za energetsku obnovu!

Energetska obnova obiteljskih kuća

Obuhvat energetske obnoveJavni poziv za Energetsku obnovu 2024. godine je zatvoren 14.03.2024. a prijavilo se oko 12.000 zainteresiranih korisnika subvencije za energetsku obnovu obiteljskih kuća.

Međutim, poziv je (službeno) samo privremeno zatvoren, što otvara mogućnost da će biti i drugi krug prijava, ukoliko ne budu iskorištena sva predviđena sredstva za trenutno prijavljene potencijalne korisnike subvencija. Ako se otvori drugi krug, hoće li on biti za koji mjesec, ili slijedeće godine nije za sada poznato.

U svakom slučaju, aktivno se pripremamo za energetsku obnovu obiteljskih kuća 2025. godine, a svi koji se na vrijeme pripreme, moći će se prijaviti i za drugi krug energetske obnove obiteljskih kuća ove godine (ako poziv bude ponovno otvoren).

Jeste li spremni na energetsku obnovu Vaše obiteljske kuće za 2024/2025 g.? Pripremite se na vrijeme!

Poticaji za energetsku obnovu obiteljskih kuća obuhvaćaju:

 1. Toplinsku zaštitu fasade (vanjskog zida/ovojnice)
 2. Toplinsku zaštitu krova ispod kojeg je grijani prostor
 3. Toplinsku zaštitu stropa iznad kojeg je hladni prostor
 4. Toplinsku zaštitu temelja i nadtemelja (ukopanih dijelova)
 5. Toplinsku zaštitu poda ispod kojeg je tlo
 6. Zamjenu vanjske stolarije, tj. prozora i vrata na fasadi (vanjskom zidu/ovojnici; zamjena uključuje rolete, škure, klupčice, obradu špaleta...)
 7. Ugradnju sunčanih toplinskih pretvarača, tj. kolektora (solarnih panela)
 8. Ugradnju sustava na drvnu sječku/pelete (kotlova na biomasu)
 9. Ugradnju dizalica topline
 10. Postavljanje nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju
 11. Ugradnju kućne punionice za električna vozila
 12. Sufinanciranje tehničke pomoći prilikom prijave (naša pomoć Vama!)

Poticaji za energetsku obnovu obiteljskih kuća NE obuhvaćaju:

 1. Energetsku obnovu novih kuća koje su izgradnji, ili nedovršene, tj. bez dokumenta o legalnosti objekta.
 2. Energetsku obnovu potkrovlja, ukoliko direktno ispod krova nije grijan i u papirima vidljivo legalan stambeni prostor.
 3. Djelomičnu energetsku obnovu dijelova ovojnice. Npr. nije moguće staviti termo fasadu samo na sjeverni dio kuće, a ostale dijelove kuće ostaviti bez termo izolacije, ili zamijeniti samo 3 prozora, a ostale prozore iz 1984. godine ostaviti na kući. Ipak, moguće je mijenjati dijelove ovojnice, pod uvjetom da dijelovi ovojnice koji ostaju netaknuti zadovoljavaju uvjete energetske učinkovitosti. Npr., prošle godine ste stavili fasadu i/ili stolariju na sjeverni dio kuće, a ove godine želite uz poticaj energetske obnove dovršiti radove na kući, pa nema smisla dijelove fasade i/ili stolarije koji u potpunosti zadovoljavaju uvjete energetske učinkovitosti mijenjati za nove (iako možete, ako baš hoćete).

Kategorizacija mjera energetske obnove obiteljskih kuća

Kategorizacija aktivnosti energetske obnove obiteljskih kuća

Iznos poticaja za energet. obnovu

Iznos poticaja za energetsku obnovu obiteljskih kuća 2024. prikazan je u tablici 1 (za prikaz na smartphonu rotirajte ekran za bolji prikaz tablice):

Mjera Maksimalno dozvoljena jedinična cijena (€/m2) Maksimalni iznos opravdanog troška (€) Stopa sufinanciranja Maksimalni iznos sufinanciranja po javnom pozivu (€)
M1.1
TOPLINSKA IZOLACIJA VANJSKE OVOJNICE
Vanjski zid 64 35.000 60%
(80% za kuće oštećene u potresu)
77.400 (za A1)
50.000 (za A2)
Ravni krov 90
Kosi krov 87
Pod na tlu 85
Strop iznad vanjskog zrada, Strop iznad garaže 80
Zidovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubištu temperature više od 0°C 80
Strop prema negrijanim prostorijama 80
Strop prema provjetravanom tavanu 25
M1.2
ZAMIJENA VANJSKE STOLARIJE
450 15.000 60%
(80% za kuće oštećene u potresu)
M2.1
DIZALICE TOPLINE ZA GRIJANJE POTROŠNE VODE I GRIJANJE/HLAĐENJE PROSTORA
- 10.500 60%
(80% za kuće oštećene u potresu)
15.400
M2.2
SUSTAV SA SUNČANIM TOPLINSKIM KOLEKTORIMA
- 4.900 60%
(80% za kuće oštećene u potresu)
M2.3
KOTAO NA DRVNU SJEČKU/PELETE, ILI PIROLOTIČKI KOTAO NA DRVA ZA GRIJANJE PROSTORA, ILI PROSTORA I POTROŠNE VODE
- 8.300 60%
(80% za kuće oštećene u potresu)
M3
IZGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA VLASTITU POTROŠNJU, U SAMOSTALNOM (OFF-GRID), ILI MREŽNOM RADU
(€/kW)
- - 50% 600 €/kW, tj.
max 12.000
M4
IZVEDBA NOVE INFRASTRUKTURE ZA PUNJENJE ELEKTRIČNIH VOZILA
- 1.000
Tablica 1: iznos poticaja za energetsku obnovu obiteljskih kuća 2024.

Uvjeti za energetsku obnovu

Uvjeti za dobivanje poticaja za energetsku obnovu obiteljskih kuća su slijedeći:

Kontaktirajte nas na vrijeme, kako bi Vam unaprijed pripremili dokumentaciju za podnošenje prijava. Tko se prošle godine uspješno prijavio na Poziv, ali nije prošao, ove godine predaje iste dokumente i nema nikakve prednosti u odnosu na ostale prijavitelje. Preporučamo da ponude izvođača ažurirate (s novim datumom), kao i vlasnički list.

Imajte u vidu da je za energetsku obnovu obiteljskih kuća od 2021. na dalje predviđen javni poziv, a ne natječaj (iako ga tako nazivamo u određenim dijelovima teksta, kao udomaćenu riječ), a razlika je u tome što se u javnom pozivu prihvaćaju prvih X prijava koje zadovoljavaju uvjete poziva, dok se na natječaju prihvaćaju sve uredne prijave u natječajem zadanom roku. Prijave na ovaj poziv vrše se preko online aplikacije ispunjavanjem obrasca. Sve dokumente morate u digitalnom formatu uploadati, a u Pozivom definirano vrijeme podnijeti prijavu (online).

Kako se pripremiti za javni poziv

Pripremite se za javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća na vrijeme. Slijedete ove korake:

 1. Kontaktirajte nas
  Kontaktirajte nas tako da nam pošaljite email sa svim traženim dokumentima, kako bi mi bili sigurni da li ispunjavate osnovne uvjete za prijavu na javni poziv za dobivanje subvencije/državnih poticaja za energetsku obnovu obiteljske kuće, te kako bi iste dokumente pripremili za javni poziv. Ukoliko imate pitanja čiji se odgovori ne nalaze među čestim pitanjima i odgovorima u vezi energetske obnove obiteljskih kuća, možete nas prije slanja dokumenata kontaktirati telefonom.
 2. Kontaktiramo Vas
  Nakon što zaprimimo i pregledamo dokumente, kontaktirat ćemo Vas emailom kako bi Vam potvrdili primitak dokumenata te poslali ponudu za pripremu preostale dokumentacije i izradu energetskog certifikata.
 3. Potvrđujete ponudu
  Nakon što prihvatite ponudu dogovoriti ćemo termin za izlazak na energetski pregled.
 4. Energetska obnova - energetski pregled jpgIzlazimo na teren i provodimo energetski pregled kuće
  Nakon što dogovorimo termin, izaći ćemo na teren i provesti energetski pregled obiteljske kuće, na temelju kojeg ćemo izraditi potrebne proračune.
 5. Izrađujemo potrebne proračune
  Proračunima provjeravamo koliku uštedu u potrošnji toplinske energije za grijanje ostvarujete i dajemo vam upute prema kojima će te tražiti ponude za izvođenje radova i provođenje mjera energetske učinkovitosti.
 6. Spremni ste za javni poziv
  Dovršavamo svu potrebnu dokumentaciju za javni poziv, a kada javni poziv bude otvoren za prijavu, poslat ćemo Vam kompletiranu dokumentaciju, te dodatne tehničke i taktičke upute o načinu prijave na javni poziv.

Što nakon prijave na javni poziv?

Nakon prijave na javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća slijedi faza iščekivanja, a zatim akcija:

 1. Odgovor fonda o sufinanciranju energetske obnove obiteljske kuće
  Nakon što napravite prijavu, od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobit ćete Odluku i Ugovor o sufinanciranju energetske obnove obiteljske kuće.
 2. Izvođenje radova energetske obnove na obiteljskoj kući
  U roku od 24 mjeseca nakon što ste dobili Odluku i Ugovor o sufinanciranju energetske obnove, izvođač radova je dužan izvesti i potpuno dovršiti radove.
 3. Izrađujemo energetski certifikat
  Nakon izvedenih radova izrađujemo Izvješće o završnom energetskom pregledu i izdajemo energetski certifikat obiteljske kuće.
 4. Tražimo od fonda isplatu sredstava
  Nakon izrade energetskog certifikata šaljemo svu potrebnu dokumentaciju u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa zahtjevom za isplatu bespovratnih sredstava
 5. Fond isplaćuje sredstva
  U roku od 30 dana od kad Fond primi urednu i potpunu dokumentaciju sa zahtjevom za isplatu sredstava, Fond će isplatiti bespovratna sredstava na račune certifikatora i izvođača radova. Ukoliko ste sami podmirili račun izvođača radova i priložili dokaz, bespovratna sredstva će biti isplaćena na Vaš račun.

Pročitajte najčešća pitanja koja naši klijenti imaju u vezi energetske obnove obiteljskih kuća:

ČITAJ DALJE...