Energetska obnova header jpg

Zaštita privatnosti web sjedišta energetska-obnova.hr

Politikama zaštite privatnosti definiramo način čuvanja osobnih podataka i informacija koje dobivamo od Vas nakon što nas kontaktirate.

Politika zaštite privatnosti

Koristeći web sjedište energetska-obnova.hr slažete se da prihvaćate našu politiku zaštite privatnosti. Ovi uvjeti mogu se mijenjati i dopunjavati, a korisnik je dužan pratiti izmjene i dopune, te se smatra da je korištenjem ovog web sjedišta upoznat s trenutnim politikama koji su na snazi.

Ukoliko nas kontaktirate i/ili nam pošaljete svu dokumentaciju koju tražimo radi prijave na natječaj, sve podatke čuvamo u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Te podatke obrađujemo za vlastite potrebe pripreme i izrade dokumentacije za natječaj, ali ih ne prosljeđujemo trećim stranama, s izuzetkom nadležnog ministarstva koje raspisuje natječaj i kojem predajemo traženu dokumentaciju.

Međutim, koristimo aplikacije trećih strana poput onih za prikaz oglasa, prikaz statistike posjećenosti našeg web sjedišta, gumbove za dijeljenje linka našeg web sjedišta s društvenim mrežama, itd. Treće strane mogu Vaše podatke prikupljati i obrađivati u skladu s Vašim odobrenjem koje ste im dali prilikom izrade korisničkog računa kod njih.