ENERGETSKA-OBNOVA.hr
FASADA, STOLARIJA I KROV DO 80% GRATIS! PRIJAVITE SE NA VRIJEME!

Kontakt "8 smjerova j.d.o.o."

8 smjerova j.d.o.o.

OIB: 20265920139
MB: 4307232
IBAN: HR9325030071100094936 (Sberbank)

Direktor: Kristina Masleša, bac.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer: Predrag Masleša, dipl.ing.građ.
Referent za energetsku obnovu: Marina Smolčić

Telefon: 097/680-7250 (Marina Smolčić)

Email adresa za slanje dokumenata

Email: info56@energovnoetska-obnova.com.hr

Adresa tvrtke za slanje dokumenata običnom poštom

8 smjerova j.d.o.o.

Danka Mataića 18 D
35209 Slavonski Brod