Energetska obnova header jpg

Česta pitanja u vezi energetske obnove obiteljskih kuća

Do kada trebam predati prijavu na natječaj, kada će izaći uvjeti natječaja, kako se izračunava iznos sufirnanciranja... Ukoliko imate pitanje u vezi energetske obnove i želite nas kontaktirati, molimo Vas da prvo pročitate česta pitanja i odgovore o energetskoj obnovi, jer se odgovor na Vaše pitanje možda već nalazi ovdje.

Kako se izračunava iznos sufinanciranja? Što znači 40%, a do 30.000 kn?

Uzmimo za primjer drugu mjeru energetske obnove - zamjena vanjske stolarije i za primjer uzmimo tri kuće, jednu veliku, jednu manju i jednu malecku, kakve su se nekada gradile po selima. Nova stolarija za najmanju kuću recimo da iznosi 10.000 kn, za veću 50.000 kn, a za najveću 100.000 kn. Sva tri vlasnika kuće se prijave na natječaj za subvencioniranje energetske obnove obiteljske kuće i sve tri kuće se nalaze u ostalim područjima Lijepe Naše, što znači da subvencija iznosi 40%, a najviše 30.000 kn.

Prvi vlasnik će dobiti 4.000 kn poticaja, što je 40% od 10.000 kn. Drugi vlasnik će dobiti 20.000 kn poticaja, što je isto 40% od 50.000 kn. Treći vlasnik će dobiti 30.000 kn što je samo 30% od 100.000 kn, ali je 30.000 kn maksimum koji se može dobiti za to područje.

Kada bi lokacija te tri obiteljske kuće bila u području posebne državne skrbi, gdje bi iznos poticaja iznosio 80%, a maksimalno 60.000 kn, prvi vlasnik bi dobio 8.000 kn, što je 80% od 10.000 kn, drugi vlasnik 40.000 kn, što je isto 80% od 50.000 kn, a treći vlasnik 60.000 kn, što je samo 60% od 100.000 kn, ali je maksimalni poticaj za ovu mjeru i ovo područje 60.000 kn.

Do kada trebam predati prijavu na natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljske kuće?

Prijava se predaje najranije od trenutka objave natječaja do završnog termina koji je definiran natječajem.

Kada izlazi natječaj za sufinanciranje energetske obnove 2019. godine?

Prema najavama Vlade, otvorenje natječaja očekuje se krajem 2019. godine.

Hoće li biti natječaja za energetsku obnovu iza 2020. godine?

Prema vladinom nacrtu Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine, predviđene su financijske mjere ENU-3 i ENU-4, tj. program energetske obnove višestambenih zgrada, te energetske obnove obiteljskih kuća. Prema ovom nacrtu, Vlada RH će tijekom 2020. godine izraditi detaljan program energetske obnove za navedeno razdoblje.

Energetska obnova višestambenih zgrada sufinancirat će se iz ESI fondova u iznosu od 60% opravdanih troškova, a procjenjuje se trošak sredstava od 7.8 milijardi kuna.

Energetska obnova obiteljskih kuća sufinancirat će se iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 60% opravdanih troškova, a procjenjuje se trošak sredstava od 5.25 milijardi kuna.

Cijeli nacrt možete pročitati na vladinim stranicama e-Savjetovanje (link se otvara u novom prozoru).

Mogu li dobiti poticaj za izmjenu krovišta?

Na izmjenu krovišta se može dobiti poticaj samo ukoliko u papirima kuće stoji da je pod krovom stambeni dio. Ukoliko ste nelegalno uredili potkrovlje u kojem sada živite, ne možete tražiti poticaj na izmjenu krovišta. Ukoliko planirate širiti stambeni prostor na tavan, prvo morate uredno riješiti dokumentaciju kojom će taj prostor postati legalan. Ukoliko je potkrovlje legalni stambeni prostor, ali u koji još niste uselili, možete dobiti poticaj ukoliko trenutno postoje uvjeti za grijanje tog prostora. Npr. ne smije biti rupa u zidovima na koje se tek naknadno planira staviti stolarija, jer se poticaj dobiva samo na vanjsku ovojnicu GRIJANOG prostora.

Ukoliko je pod krovom tavan, još uvijek možete dobiti poticaj za postavljanje toplinske izolacije na stropnu ploču (tj. na pod tavana).

Što je sve uključeno u poticaj za izmjenu krovišta?

Moguće je dobiti poticaj za izmjenu kompletnog krovišta (crijep, grede, letve...), uključujući i krovne napuste (npr. preko terasa), pod uvjetom da su napusti već prije postojali. Plus sve potrebno za toplinsku izolaciju krovišta.

Mogu li dobiti poticaje za vanjsku stolariju na katu, koji mi je roch-bau?

Ne. Energetska obnova podrazumijeva zamjenu vanjske stolarije i toplinsku zaštitu vanjske ovojnice grijanog prostora. Kako bi stvorili uvjete za prijavu na natječaj, na katu morate staviti (bilo kakvu) stolariju i time stvoriti uvjete da to postane grijani prostor.

Mogu li dobiti poticaje za fasadu, ukoliko trenutno nemam nikakvu fasadu na kući (gola cigla)?

Mjera povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice grijanog prostora može se provoditi i na kućama bez izvedene fasade, pod uvjetom da je kuća legalno sagrađena prije 21.6.2011. godine.

Moram li biti (su)vlasnik obiteljske kuće da bih se prijavio na natječaj za energetsku obnovu?

Da. Nosioc prijave na natječaj za energetsku obnovu mora biti vlasnik, ili suvlasnik obiteljske kuće za koju se traži sufinanciranje energetske obnove.

Moram li biti prijavljen na adresi te kuće, ili je dovoljno da bude prijavljen supružnik?

Vlasnik, ili barem jedan suvlasnik mora imati prijavljeno prebivalište na adresi obiteljske kuće za koju se traži sufinanciranje energetske obnove. Onaj (su)vlasnik koji ima prijavljeno prebivalište na toj adresi, taj može (tj. mora) biti nosioc prijave na natječaj za energetsku obnovu. Supružnik koji ima prijavljeno prebivalište, ali nije (su)vlasnik obiteljske kuće ne može biti nosioc prijave na natječaj.

Živim u stambenoj zgradi i mi suvlasnici bi htjeli energetsku obnovu naše stambene zgrade.

Da, slobodno nas kontaktirajte.

Htio bih novu kotlovnicu. Koji kotao mogu uzeti da bi prošao na natječaju za energetsku obnovu?

U specifikacijama kotla na biomasu mora pisati da je stupanj iskorištenja najmanje 85%, a može biti i veći.

Koja je razlika između javnog poziva i natječaja?

2015. godine zapravo nije objavljen natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća, već javni poziv. S obzirom da je u narodu uvriježen termin "natječaj", koristimo ga i mi, mada smo svjesni da izraz nije ispravan. Razlika izmjeđu javnog poziva i natječaja je u tome što kod javnog poziva poticaje mogu dobiti svi koji ispunjavaju uvjete javnog poziva i u zadanom roku predaju kompletnu i urednu dokumentaciju, dok na natječaju postoji sistem bodovanja i poticaje dobivaju oni s najvećim brojem bodova. Prema nekim neslužbenim najavama, za 2016. godinu će biti objavljen natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća, a ne javni poziv.

ČITAJ DALJE...