Energetska obnova 2021 header jpg

Energetska obnova 2021. Fasada, stolarija, krov, kotlovi, paneli!

Energetska obnova obiteljskih kuća je program Vlade RH s ciljem povećanja energetske učinovitosti obiteljskih kuća, a smanjenja potrošnje energije i emisije CO2 u atmosferu. Ostvarite 60% poticaja za energetsku obnovu obiteljskih kuća u 2021. godini! Prijavite se na natječaj!

Energetska obnova obiteljskih kuća

Obuhvat energetske obnoveEnergetska obnova obiteljskih kuća 2020 je završena, nakon uspješno provedenog javnog poziva 01.09.2020. i utrošenih svih predviđenih sredstava korisnicima s ranijim vremenom prijave. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) najavljuje novi javni poziv već u prvoj polovici 2021. godine, vrijedan oko 200 miliuna kuna, s istim uvjetima kao u 2020.

Jeste li spremni na energetsku obnovu Vaše obiteljske kuće? Pripremite se na vrijeme!

Poticaji za energetsku obnovu obiteljskih kuća obuhvaćaju:

 1. Toplinsku zaštitu ovojnice grijanog prostora (vanjskog zida, stolarije, krova iznad grijanog prostora, stropa, ukopanih dijelova i poda)
 2. Zamjenu vanjske stolarije
 3. Ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (sunčani toplinski pretvarači - kolektori (solarni paneli), sustavi na drvnu sječku/pelete (kotlovi na biomasu), dizalice topline i fotonaponski pretvarači/paneli).

Poticaji za energetsku obnovu obiteljskih kuća NE obuhvaćaju:

 1. Ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (prethodna točka 3.) ukoliko istovremeno nije prijavljena neka mjera iz točke 1.
 2. Sufinanciranje elaborata energetskim certifikatorima. Dakle, ovaj trošak preuzimaju stranke koje se prijavljuju na javni poziv. (Izuzetak su ranjive skupine građana kojima će biti sufinancirano 100% iznosa izrade elaborata, do maksimalno 10.000 kn.)
 3. Energetsku obnovu novih kuća koje su izgradnji, ili nedovršene, tj. bez dokumenta o legalnosti objekta.

Iznos poticaja za energet. obnovu

Iznos poticaja za energetsku obnovu obiteljskih kuća 2021. prikazan je u tablici 1:

Mjera Maksimalno dozvoljena jedinična cijena (kn/m2) Maksimalni iznos opravdanog troška (kn) Stopa sufinanciranja Maksimalni iznos sufinanciranja po javnom pozivu (kn)
TOPLINSKA IZOLACIJA VANJSKE OVOJNICE Vanjski zid 350 100.000 60% 60.000
Ravni krov 500
Izolacija stropa prema negrijanom tavanu 140
Kosi krov 500
Pod 500
ZAMIJENA VANJSKE STOLARIJE 2.500 100.000 60% 60.000
SUNČANI TOPLINSKI SUSTAVI - 36.250 60% (maksimalno dvije mjere, ali samo u kombinaciji s barem jednom mjerom na vanjskoj ovojnici) 21.750
KOTLOVI NA SJEČKU / PELETE - 36.250 21.750
DIZALICE TOPLINE - 48.750 29.250
FOTONAP. SUSTAVI - 91.250 54.750
Tablica 1: iznos poticaja za energetsku obnovu obiteljskih kuća 2021.

Poticaji za ranjive skupine građana

Ranjive skupine građana su građani ugroženi energetskim siromaštvom. U Hrvatskoj ne postoji definicija energetskog siromaštva, niti su do sada utvrđeni opći kriteriji, odnosno metodologija za utvrđivanje energetskog siromaštva. Ipak, energetsko siromaštvo ušlo je kao pojam u Zakon o energetskoj učinkovitosti.

Ranjivim skupinama građana država će sufinancirati 100% iznosa za izradu kompletne dokumentacije, opremu i radove na vanjskoj ovojnici (toplinska izolacija i vanjska stolarija), te za uvođenje jednog sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (kotao na bio masu, dizalica topline, ili fotonaponski sustav). Maksimalni iznos sufinanciranja za izradu dokumentacije je 10.000 kn, a za opremu i radove na vanjskoj ovojnici i vanjskoj stolariji je 236.250 kn, uz uvjet da vanjska ovojnica ne smije biti veća od 1.000 m2, a sustav za korištenje obnovljivih izvora energije ne smije biti skuplji od 36.250 kn.

Osnovni kriterij za sudjelovanje u ovom dijelu programa energetske obnove je da je vlasnik obiteljske kuće, ili član kućanstva s prebivalištem u obiteljskoj kući korisnik zajamčene minimalne naknade, koja se dodjeljuje socijalno najugroženijem stanovništvu sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

Socijalni status se dokazuje preslikom rješenja o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu i preporukom nadležnog centra za socijalnu skrb da je prijavitelj među prioritetnom skupinom primatelja zajamčene minimalne naknade, prema kriterijima utvrđenim u naputku MDOMSP-a.

Budući da centar za socijalnu skrb određuje energetskog certifikatora, molimo Vas da se za sva pitanja obratite nadležnom centru za socijalnu skrb.

Uvjeti za energetsku obnovu

Uvjeti za dobivanje poticaja za energetsku obnovu obiteljskih kuća su slijedeći:

Kontaktirajte nas na vrijeme, kako bi Vam unaprijed pripremili dokumentaciju za javni poziv. Imajte u vidu da je novim nacrtom za energetsku obnovu obiteljskih kuća 2021. predviđen javni poziv, a ne natječaj (iako ga tako nazivamo u određenim dijelovima teksta, kao udomaćenu riječ), a razlika je u tome što se u javnom pozivu prihvaćaju prvih X prijava koje zadovoljavaju uvjete poziva, dok se na natječaju prihvaćaju sve uredne prijave u natječajem zadanom roku. Prijave na ovaj poziv vrše se online preko aplikacije.

Kako se pripremiti za javni poziv

Pripremite se za javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća na vrijeme. Slijedete ove korake:

 1. Kontaktirajte nas
  Kontaktirajte nas tako da nam pošaljite email sa svim traženim dokumentima, kako bi mi bili sigurni da li ispunjavate osnovne uvjete za prijavu na javni poziv za dobivanje subvencije/državnih poticaja za energetsku obnovu obiteljske kuće, te kako bi iste dokumente pripremili za javni poziv. Ukoliko imate pitanja čiji se odgovori ne nalaze među čestim pitanjima i odgovorima u vezi energetske obnove obiteljskih kuća, možete nas prije slanja dokumenata kontaktirati telefonom.
 2. Kontaktiramo Vas
  Nakon što zaprimimo i pregledamo dokumente, kontaktirat ćemo Vas telefonom, ili emailom kako bi Vam potvrdili primitak dokumenata i kako bi se dogovorili oko termina za izlazak na energetski pregled. Šaljemo Vam ponudu za izradu 1. faze pripreme dokumentacije.
 3. Energetska obnova - energetski pregled jpgIzlazimo na teren i provodimo energetski pregled kuće
  Nakon što dogovorimo termin, izaći ćemo na teren i provesti energetski pregled obiteljske kuće, na temelju kojeg ćemo izraditi potrebne proračune.
 4. Izrađujemo potrebne proračune
  Proračunima provjeravamo koliku uštedu u potrošnji toplinske energije za grijanje ostvarujete.
 5. Spremni ste za javni poziv
  Dovršavamo svu potrebnu dokumentaciju za javni poziv. Kada javni poziv bude otvoren za prijavu, biti ćete u potpunosti spremni za "borbu najbržeg prsta" sa svom potrebnom dokumentacijom.

Što nakon prijave na javni poziv?

Nakon prijave na javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća slijedi faza iščekivanja, a zatim akcija:

 1. Odgovor fonda o sufinanciranju energetske obnove obiteljske kuće
  U roku od 45 dana od zaprimanja uredne, na vrijeme poslane i potpune dokumentacije, od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobit ćete Odluku i Ugovor o sufinanciranju energetske obnove obiteljske kuće.
 2. Izvođenje radova energetske obnove na obiteljskoj kući
  U roku od 24 mjeseca nakon što ste dobili Odluku i Ugovor o sufinanciranju energetske obnove, izvođač radova je dužan izvesti i potpuno dovršiti radove.
 3. Izrađujemo energetski certifikat
  Nakon izvedenih radova izrađujemo Izvješće o završnom energetskom pregledu i izdajemo energetski certifikat obiteljske kuće.
 4. Tražimo od fonda isplatu sredstava
  Nakon izrade energetskog certifikata šaljemo svu potrebnu dokumentaciju u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa zahtjevom za isplatu bespovratnih sredstava
 5. Fond isplaćuje sredstva
  U roku od 30 dana od kad Fond primi urednu i potpunu dokumentaciju sa zahtjevom za isplatu sredstava, Fond će isplatiti bespovratna sredstava na račune certifikatora i izvođača radova. Ukoliko ste sami podmirili račun izvođača radova i priložili dokaz, bespovratna sredstva će biti isplaćena na Vaš račun.

Pogledajte koju sve dokumentaciju trebate pripremiti i poslati nam prije nego nas kontaktirate da izađemo na energetski pregled:

ČITAJ DALJE...